Nội Quy

QUY ĐỊNH VỀ BÌNH LUẬN/NHẬN XÉT

  • Không Đăng Bình Luận Có Nội Dung Khiêu Dâm,18+
  • Không Đăng Bình Luận Có Liên Quan Đến Chính Trị, Nhà Nước.
  • Không Đăng Bình Luận Có Nội Dung Phản Động, Kích Động Chiến Tranh, Thù Địch.
  • Không Đăng Bình Luận Có Nội Dung Phản Cảm, Bêu Rếu, Nói Xấu.
  • Không Đăng Bình Luận Có Nội Dung Tục Tiểu, Bậy Bạ Hay Thậm Chí "Vô Học".
  • Không Đăng Bình Luận Có Liên Kết Spam, Dẫn Đến Những Trang Có Nội Dung Xấu.
  • Được Đăng Bình Luận Có Mang Tính Đóng Góp, Xây Dựng Bài Viết / Blog.
  • Được Đăng Bình Luận Có Liên Quan Đến Nội Dung Bài Viết.
  • Có Thể Góp Ý, Hay Báo Lỗi Bài Viết (Thiếu Ý, Sai Chính Tả Hay Thiếu Hình Ảnh Minh Họa).
  • Có Thể Yêu Cầu Thêm Bài Viết Về Từ vựng, tài liệu, các thứ... Nếu Được Admin Sẽ Xem Xét Và Đáp Ứng Yêu Cầu Của Bạn.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét